• ร้านค้าอย่างเป็นทางการของ บ. ไซโก ประเทศไทย จำกัด
  • ของแท้ 100%
  • ส่งฟรีทั่วประเทศ
  • รับประกัน 1 ปี
Shopping Cart
0 items -฿0.00

Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

         ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เราหมายถึง “Seiko” และคุณหมายถึง “ลูกค้าหรือสมาชิก” เราจะยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้สำหรับการสั่งซื้อสินค้า ทั้งนี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนอกจากจะมีเอกสารหรืออีเมล์จากทางเราเท่านั้น

จำหน่ายสินค้า และบริการจัดส่ง

       เราจำหน่ายสินค้าออนไลน์ และบริการส่งสินค้าทั้งภายในประเทศไทย

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

      เราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ปรากฏในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ (กล่าวโดยรวมคือ “เครื่องหมายการค้า”) ห้ามมิให้ผู้ใด หรือบริษัทใดทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือ ใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ทั้งนี้เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ หรือยุติการให้บริการได้ทุกเมื่อ ทั้งที่เป็นการถาวรหรือชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้

สีและการแสดงผล

      ถึงแม้ว่าเราจะได้พยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้ข้อมูลสีของสินค้าต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของเรา มีความถูกต้องมากที่สุด แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของหน้าจอที่เปิด ดังนั้นจึงไม่สามารถรับประกันว่าสีของสินค้าจะตรงตามรูปภาพที่เห็นอย่างแม่นยำ

       การแก้ไขข้อผิดพลาด และความไม่ถูกต้อง; การจำกัดจำนวน

       ถึงแม้ว่าเราจะได้พยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของเรามีความถูกต้องมากที่สุด แต่ทางเราก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูล และส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาด หรือการละเว้นใดๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้นๆ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ หรือยุติการให้บริการได้ทุกเมื่อ ทั้งที่เป็นการถาวรหรือชั่วคราว รวมทั้งการจำกัดจำนวนการซื้อ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ หากคุณไม่ได้รับความพอใจในการสั่งซื้อ กรุณาอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดการคืนสินค้าเพิ่มเติม

การชดเชยค่าเสียหาย

       คุณยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย อันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการ หรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิก อันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และคุณจะไม่ยึดให้เรา (หรือพนักงานของบริษัททุกคน ผู้บริหารของบริษัท ผู้ผลิตสินค้า บริษัทสาขา บริษัทร่วมทุนตลอดจนหุ้นส่วนทางกฎหมาย) ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายของทนายความที่เกิดขึ้นด้วย

ข้อจำกัดความรับผิด

       เราจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย การสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญ หรือ เป็นผลสืบเนื่องที่ตามมา รวมถึงผลลัพธ์อันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งข้อมูลใดๆที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือข้อมูลผู้ติดตามของคุณ ตลอดจนเนื้อหาและข้อมูลต่างๆที่มีการส่งผ่านระบบของเรา กล่าวให้เฉพาะเจาะจงคือ Seiko หรือ บุคคลที่สามใดๆ หรือ ข้อมูลและเนื้อหาที่มีการนำเสนอขึ้นมา เราไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ ต่อคุณ หรือต่อบุคคลอื่นใด ทั้งต่อบริษัทใดๆก็ตามที่ต้องประสบกับความสูญเสีย เกิดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม

ข้อจำกัดด้านอายุ

       เว็บไซต์ของเราไม่ให้บริการ กับผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และหากมีค่าเสียหายจากการสั่งซื้อสินค้าเกิดขึ้น เราสามารถเรียกร้องค่าชดเชยนั้นๆ จากพ่อแม่หรือผู้ปกครองได้

ารสั่งซิ้อสินค้า

       คุณสามารถสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการโดยเลือกใส่ตระกร้าสินค้าและคลิ๊กสั่งซื้อ หลังจากนั้นเราจะแจ้งเลขการสั่งซื้อ และส่งอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อ และยืนยันการชำระเงินให้คุณ ข้อมูลการสั่งซื้อต่างๆ จะไม่มีการเปิดเผย การสั่งซื้อสินค้าทุกชิ้นจะยึดตามเงื่อนไข และข้อจำกัดตามรายละเอียดข้างต้น หากไม่ได้รับอีเมล์ยืนยันการชำระเงิน นั่นแสดงว่าไม่มีการสั่งซื้อใดๆ เกิดขึ้น เราสามารถปฏิเสธการสั่งซื้อ, ยกเลิกบัญชีผู้ใช้, ยกเลิกหรือแก้ไขรายละเอียด รวมทั้งยกเลิกการสั่งซื้อได้ เมื่อสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะส่งรายละเอียดการจัดส่งสินค้าให้ทางอีเมล์ หากเราไม่ได้รับข้อมูลการสั่งซื้อหลังจากท่านชำระเงินแล้ว ท่านสามารถติดต่อราได้ที่เมนู “ติดต่อเรา” หรือเราจะติดต่อท่านไปทางอีเมลล์ หรือทางโทรศัพท์

การชำระเงิน

       เราใช้ระบบการจ่ายเงินของธนาคารกสิกรไทยและ Pay Solutions ตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก

ธนาคารกสิกรไทย  https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/financial-services/collection-solutions/Pages/k-payment-gateway.aspx

Pay Solutions  https://paysolutions.asia/privacy

ภาษี

       ราคาสินค้าบนเว็บไซต์ของเรา คือราคาที่รวมภาษีเรียบร้อยแล้ว นอกจากจะมีการระบุข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในรายละเอียดสินค้า

ราคาสินค้า

       เรานำเสนอสินค้าและบริการที่ราคาดีที่สุดให้กับคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์ ในเวลาใดก็ได้

การส่งมอบสินค้า

       ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เราจะจัดส่งสินค้าให้คุณตามข้อมูลของรายการสั่งซื้อ เมื่อรายการสินค้าถูกจัดส่ง คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งโดยการเข้าสู่ระบบบัญชีส่วนตัวได้

การจัดส่งสินค้า

       เราใช้บริการส่งจัดส่งสินค้าโดย บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ เอ็น.วี ซึ่งคุณสามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า จากเลขติดตามสินค้าได้ หากสินค้ายังไม่ส่งถึงคุณภายใน 5 วัน กรุณาติดต่อเรา หรือสามารถใช้เลขติดตามสินค้าตรวจสอบสถานะการจัดส่งผ่านทาง บริษัทขนส่งสินค้าได้ทันที ในกรณีที่ปลายทางไม่มีผู้รับ ทางบริษัทขนส่งจะติดต่อคุณ และจัดส่งใหม่ให้อีกครั้ง เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อส่งสินค้าให้คุณภายใน 5 วัน แต่มิได้การันตีว่าสามารถทำได้ตามวันเวลาที่กำหนดข้างต้นในทุกกรณี ความเสี่ยงภัยในเรื่องการสูญหายของสินค้าจะตกเป็นของผู้ซื้อทันทีเมื่อเราได้ส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

การชดเชยค่าสินค้า

       กรณีที่คุณต้องการคืนสินค้าอันเนื่องมาจากเหตุผลไม่พอใจ ทำรายการสั่งซื้อผิดพลาด หรือไม่ได้อ่านรายละเอียดสินค้าให้ชัดเจน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ชดเชยให้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่คุณได้รับสินค้าแล้วเท่านั้น

นโยบายการคืนเงิน

ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า
โดยเงื่อนไขของสินค้าที่ต้องการคืนต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบถ้วน รวมถึงป้ายสินค้า/ใบเสร็จ ในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม ของแถม ไม่ชำรุดเสียหาย ไม่มีการตัดสายหรือดัดแปลงสายและตัวเรือน
หากทางบริษัทฯ พบว่าสินค้าที่ส่งคืนมา มิได้อยู่ในสภาพตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ และทางบริษัทขออนุญาตทำการจัดส่งสินค้าคืนกลับไปยังลูกค้าโดยทางลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมด
การคืนเงิน กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต คุณจะได้รับการคืนเงินโดยการคืนวงเงินให้กับบัตรเครดิตที่คุณใช้ชำระค่าสินค้า (ระยะเวลาดำเนินการ 15-45 วัน) กรณีชำระผ่านธนาคาร คุณจะได้รับการคืนเงินเป็นเงินสด โดยการโอนเข้าบัญชีของคุณ (ระยะเวลาดำเนินการ 14 วัน) หากคุณยังไม่ได้รับเงินคืนหลังจากการแจ้งอีเมล์อนุมัติยกเลิกรายการสั่งซื้อของคุณภายใน 14 วันทำการ กรุณาติดต่อเรา

สินค้าชำรุด

       เราจะคืนเงินสำหรับสินค้าที่ได้รับความเสียหาย หรือชำรุดในระหว่างการขนส่ง ตามมูลค่าของสินค้าที่คุณซื้อ เราต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ นอกจากนี้คุณสามารถส่งภาพดิจิตอลบางส่วนของความเสียหายบนสินค้าให้เราก่อนได้ เพื่อเป็นการช่วยประเมิน และดำเนินการเปลี่ยนสินค้าของคุณได้เร็วขึ้น

การส่งสินค้าชำรุด

       หากคุณตรวจพบการชำรุดหรือเสียหาย กรุณาแจ้งเรากลับภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้าจากเรา โดยเราจะทำการคืนเงินให้ตามจำนวนที่คุณชำระค่าสินค้าชิ้นนั้นๆ หากในกรณีที่คุณติดต่อเรากลับมาช้ากว่า 7 วัน เราจะพิจารณาการคืนเงินให้ตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมบริหาร ทั้งนี้เราจะคืนเงินต่อเมื่อคุณส่งสินค้าดังกล่าวกลับมาที่เราก่อนเท่านั้น และคุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งสินค้ากลับหากระยะเวลาเกิน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้า

หมายเลขการคืนสินค้า – จำเป็น

       หมายเลขการคืนสินค้าเป็นสิ่งยืนยันการคืนสินค้าที่คุณจำเป็นต้องมีประกอบการคืนเงิน เมื่อทีมงานบริการลูกค้ายอมรับในเงื่อนไขว่าสินค้าชำรุดจริง ภายใน 14 วันหลังจากที่เราได้รับสินค้าคืนจากคุณ เราจะออกหมายเลขการคืนสินค้าให้คุณ ทั้งนี้สินค้าคืนดังกล่าวต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมเอกสารต่างๆ เช่นเดิมกับที่คุณได้รับสินค้า ณ ตอนแรก โดยที่ไม่มีการดึงป้ายใดๆ ออก

การจัดการสินค้าชำรุด

       คุณจะต้องส่งสินค้าที่ชำรุดกลับมาให้ทันทีที่เราตกลงจะเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่:

  • เราจะทำการคืนเงิน ต่อเมื่อเราได้รับ และตรวจสอบสภาพของสินค้าที่ชำรุดแล้วเท่านั้น

คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ – ข้อจำกัดและยกเว้น

       เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ หรือความสูญเสียของโปรแกรมข้อมูล หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บไว้ในสื่อผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ การกู้คืน ติดตั้งระบบและแอปพลิเคชั่น รวมถึงกู้ข้อมูลของผู้ใช้ ไม่ได้มีการคุ้มครองภายใต้การรับประกันของเรา ในความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สื่อคอมพิวเตอร์ หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ หรือชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ทั้งทางตรงและทางอ้อม กรณีพิเศษ หรือโดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องต่อความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ หรือภายใต้ทฤษฎีทางกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียผลกำไร การหยุดทำงาน การกุศล ความเสียหายต่อการเปลี่ยนอุปกรณ์และทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการกู้คืน การลงโปรแกรมใหม่ หรือทำโปรแกรมใหม่ หรือข้อมูลที่เก็บไว้ในหรือใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของเราที่มอบให้คุณ รวมถึงความล้มเหลวใด ๆ ของข้อมูลความลับที่จัดเก็บไว้ในสินค้า เราไม่ได้แสดงอย่างเจาะจงว่า จะสามารถเปลี่ยนแปลงการรับประกันหรือทำให้การแลกเปลี่ยนสินค้าโดยไม่มีความเสี่ยงหรือความสูญเสียของโปรแกรมหรือข้อมูล เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใด ๆ ที่คุณเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์

ความรับผิดชอบของเรา

       เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียรายได้, การสูญเสียของผลกำไร, การสูญเสียของสัญญา การสูญหายของข้อมูล หรือความสูญเสียทางอ้อม หรือผลกระทบที่สืบเนื่องมาจากความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นและไม่ว่าจะเกิดจากการละเมิด (รวมถึงความประมาท) หรือการผิดสัญญา ความรับผิดของเราที่มีต่อคุณไม่ว่าจะในสัญญาการละเมิด (รวมถึงความประมาท) หรืออื่น ๆ จะอยู่ในจำนวนวงเงินไม่เกินจำนวนเงินที่คุณได้ชำระค่าสินค้ากับเราเท่านั้น

ข้อมูลของคุณ – การใช้งานและการป้องกัน

ข้อมูลทั่วไป

       คุณจะไม่สามารถโอนสิทธิและภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ข้อมูลใดๆ ที่ได้รับมอบจากคุณ หรือบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต จะถือว่าเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แห่งประเทศไทย (“พระราชบัญญัติ”) ซึ่งเงื่อนไขโดยนัย และการรับประกันไม่สามารถยกเว้นความรับผิดชอบใด ๆ ได้ สำหรับการละเมิดเงื่อนไขดังกล่าวและการรับประกัน (นอกเหนือจากสภาพหรือการรับประกันโดยนัยตามความในมาตรา 472 ของพระราชบัญญัติ) เราจะเป็นผู้รับผิดชอบในการทดแทนสินค้านั้น หรือหาสินค้าชนิดเดียวกันทดแทน; โดยเราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้า หรือการแสวงหาสินค้าเทียบเท่า ทั้งที่เกิดจากความผิดพลาดของเรา หรือความล้มเหลวของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขของการขายในเวลาใดก็ได้ ไม่มีพนักงานของเราหรือตัวแทนที่มีอำนาจในการแก้ไขส่วนใดๆ ของข้อตกลงและเงื่อนไขของการขาย

ข้อมูลอื่นๆ

       ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลกับคู่สัญญาแต่ละฝ่าย รวมถึงผู้สืบทอดและผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผลบังคับและตีความตามกฎหมายประเทศไทยโดยไม่มีการอ้างอิงถึงความขัดแย้งของกฎหมาย คุณไม่สามารถมอบ หรือโอนข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ (รวมทั้งนโยบายและข้อตกลงอื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ซึ่งได้มีการรวมรวบไว้ในข้อมูลอ้างอิง) กำหนดความเข้าใจและเงื่อนไขของทุกฝ่าย และใช้แทนข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนหน้านี้

เหตุสุดวิสัย

       เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการปฏิบัติของพันธกรณี ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ถ้าความล่าช้าดังกล่าวมีสาเหตุมาจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา และเรามีสิทธิที่จะขยายเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทำงานของภาระผูกพันดังกล่าว

กฎหมายที่บังคับใช้

       ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ถูกควบคุม และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และอยู่ภายใต้อำนาจศาลของประเทศไทย